Zoeken

Privacy policy

Privacy
Je persoonlijke gegevens, die wil je niet zomaar afgeven. Toch worden ze zo vaak gevraagd, dat we het als bijna vanzelfsprekend ervaren. Wij kunnen ons goed voorstellen dat je wel graag wil weten, welke gegevens nodig zijn en waarom. Daarom leggen we je middels deze pagina uit waarom wij een aantal gegevens van je nodig hebben. Mocht je na het lezen van deze pagina nog vragen hebben, laat het ons dan gerust weten.

Veiligheid
Uiteraard respecteren wij ieders privacy. Wij beloven daarom dat we ons houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die je bij ons achterlaat, veilig opgeborgen zijn. Dit doen we doordat we werken in de https-omgeving, wat betekent dat jouw gegevens niet toegankelijk zijn voor anderen die hier niets mee te maken hebben! Geven we je gegevens aan iemand anders, dan eisen we dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en ze alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze gekregen zijn. Waarom en wanneer we dit doen, lees je in deze privacy policy.

Wat doen we vooral niet met je gegevens?
We beloven je dat we jouw gegevens nooit verkopen aan anderen. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Webwinkelsoftware

Shopify
Onze website en -winkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. 

Email en mailinglijsten

Wij gebruiken je email adres om je op de hoogte te houden van de voortgang van je bestelling. Zo krijg je bijvoorbeeld een bevestiging van je bestelling en een mailtje als we je bestelling verzonden hebben. 

Omnisend
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Omnisend. Omnisend zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘schrijf je uit’ link. Als je je daarmee uitschrijft, ontvang je onze nieuwsbrief niet meer. Je persoonsgegevens worden door Omnisend beveiligd opgeslagen. Omnisend maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Omnisend behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Betalings verwerkers

Shopify payments
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Shopify. Shopify verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Shopify behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Shopify bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PayPal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en Logistiek

Sendcloud
Als je een fysieke bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je bestelling bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud voor het regelen van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud delen. Sendcloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Sendcloud heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.

PostNL
Als je een fysieke bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je bestelling bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kraaltjesvanrenate.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kraaltjes van Renate verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Kraaltjes van Renate analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Kraaltjes van Renate verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kraaltjes van Renate verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kraaltjes van Renate blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Beadle of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze gegevens zijn niet gebonden aan jouw persoonsgegevens.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken zodat wij onze diensten waar nodig kunnen verbeteren. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

Bij het shoppen op onze website worden er verschillende cookies aangemaakt om de website te laten functioneren en om het gebruik makkelijker te maken. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat je winkelwagentje niet leeg is als even afgeleid bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kraaltjesvanrenate.nl. Kraaltjes van Renate zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kraaltjes van Renate neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kraaltjesvanrenate.nl

Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens:

https://www.kraaltjesvanrenate.nl

Neon 27

4751 XA Oud Gastel

0165 329503

Renate de Groen is de Functionaris Gegevensbescherming van Kraaltjes van Renate.

Zij is te bereiken via info@kraaltjesvanrenate.nl

We hebben onwijs veel nieuwe stainless steel bedels binnen! Ze zijn van de allermooiste en -beste kwaliteit. We hebben er prachtige sieraden mee gemaakt. Hieronder vind je alle gebruikte onderdelen.
De trending schakels gecombineerd met kleurrijke zomerse kraaltjes is helemaal trending! Hang kraaltjes met nietstiftjes aan de schakel of tussen de schakels met kettelstiftjes.
Ben je bekend met de macrame knoop (dubbele weitasknoop)? Dan kun je ermee gaan varieren! Er zijn namelijk eindeloos veel mogelijkheden met deze knoop. Zie ook onderstaande voorbeelden met deze knoop. Het eerste voorbeeldje is gemaakt met de twisted macrame knoop. Hoe je normaal de knoop linksom en dan rechtsom legt, houd je hem bij de twisted knoop telkens aan dezelfde kant. Bij het rechtse armbandje hebben we kraaltjes aan de draden geregen tussendoor. Hoe gaaf is het effect? Klik op de afbeeldingen om naar die inspiratie voorbeelden te gaan.

Zoeken